Software & Security Solution

ลูก้า อินโนเวท ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร

hero image
hero image

บริการของเรา

Powerful Solutions for Your Business Needs

หากคุณกำลังมองหา Solution ที่ช่วยในการผลักดันธุรกิจของคุณให้เหนือคู่แข่งมีความทันสมัย เราคือคำตอบ

 • รับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร

  ให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ระบบรักษาความปลอดภัย

  ให้บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กล้องวงจรปิดสำหรับองค์กร, ระบบไม้กั้นรถยนต์

 • ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
 • มั่นใจด้วยทีมงานประสบการณ์กว่า 10 ปี
feature image

Best Services Grow Your Business Value

เรามุ้งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ

 • Analytics

  เราใส่ใจทุกรายละเอียด วิเคราะห์ปัญหาแบบเชิงลึก เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจ

 • Best Solution

  เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ที่ธุรกิจต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน

Process

We Follow Our Work Process

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราที่สามารถช่วยให้คุณได้ระบบที่ตรงความต้องการมากที่สุด

1

Consultant

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานไอที พร้อมนำเสนอโซลูชั่นต่างๆที่เหมาะสมต่อการดำเนินการ

2

Requirement & Analytics

พูดคุยรายละเอียดพร้อมนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบให้ตรงความต้องการมากที่สุด

3

Development

พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

4

Implement

ติดตั้งระบบและเปิดใช้งานจริง รวมถึงการดูแลระบบเพื่อให้ระบบทำงานได้ปกติอยู่เสมอ